Det å spise er noe vi alle må gjøre. Det å få føde i seg er