Krav til restauranter.

Det er ulike krav satt frem til restauranter her i Norge, og kontroller blir gjort slik at man kan være sikre på at maten som blir servert er av akseptabelt nivå. Det er Mattilsynet som holder på med dette her i landet, og de som har ansvaret for at alle restauranter overholder lover og regler lagt frem. For utenom de vanlige reglene om at lokalet skal være trygt og stort nok til å servere mange mennesker, så må jo også maten være av god kvalitet og tilberedt på en skikkelig måte. Det betyr at all mat skal komme fra lovlige kilder, og at det skal være mulig å spore hvor det har kommet fra, og når faktisk. Det er jo viktig å vite hvor gammelt kjøttet er, fordi er det for gammelt så kan det være en fare for at det er fordervet og dermed farlig å spise.

Hygiene er også viktig. Det betyr at alt av verktøy og redskaper som man bruker skal være desinfiserte til enhver tid, og at området der maten blir tilberedt skal være helt rent. I tillegg skal også rommet der kjøtt og andre ting blir oppbevart også være av en tilfredsstillende ren kvalitet, slik at det er ingen fare for forgiftning eller liknende. Disse reglene gjelder jo forsåvidt også butikker og supermarked som oppbevarer mat. Man skal oppbevare all mat slik at det er trygt å spise etter at det er kjøpt.

Det som også er svært viktig er at mat som ikke er i emballasje eller i burk ikke skal være for lenge liggende ubrukt. Det er fordi de tar kortere tid for slik type mat å bli ødelagt. Det er såpass strikt med disse reglene at om du skal selge kaker eller pølse for fotballaget ditt eller for en klassetur, så er du bundet til å overholde de samme reglene. Det betyr at renhold og hygiene må bli ivaretatt selv om du skal bare selge vafler. Og det er bare bra at reglene er så strenge, for hvis ikke, så kan mange være slappe i å tilberede maten skikkelig. Da blir mange flere syke som et resultat av det. Man ser jo titt og ofte skrekkeksempler på slikt når Mattilsynet gjør sine kontroller, og slikt liker ingen å se noe av.

flick